Ponuka


FÓLIOVÉ SYSTÉMY

 

Dodávka a montáž PVC(BNK-FOL), HDPE hydroizolačnej fólie, ochranná geotextília. Kupolkováfólia (nopová fólia):

 

- izolácia proti ropným produktom, radónová bariéraizolácia proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti
- izolácia skládok komunálneho odpadu

 

Dodávka a montáž hydroizolácií proti odpadovým poľnohospodárskym produktom,silážnych štiav pri rekonštrukciách a novostavbách poľnohospodárskych stavieb :

 
- bioplynové stanice, fermentory, retenčné nádrže (ÚV stabilné),požiarne nádrže, akumulačné nádrže na vodu
- hnojné jamy, močovkové jamy, žumpy, vyhrňovacie plochy

 

 

STAVEBNÁ CHÉMIA - MC - BAUCHEMIE

 

Dodávka a montáž izolačného systému NAFUFLEX :

 

- jedno a dvojzložkové umelohmotne modifikované bitúmen
- kaučukové izolačnéemulzie určené na izoláciu spodných stavieb namáhaných tlakovou vodou,vodou stekajúcou po povrchu a zemnou vlhkosťou. Spracovanie stierkovaním,striekaním. Prekrývajúca trhliny v podklade do 3 mm.

 

Dodávka a montáž izolačného systému OXAL :

 

- jedno a dvojzložkové izolačné materiály na báze cementov. Možnosť použitia aj prizápornom tlaku vody.
- sanačný systém vlhkého muriva ( interiér – exteriér)

 

Dodávka a montáž tesnenia injektážnou metódou MC - Injekt 2300 plus :

 

- injektáže murív, pracovnej škáry, trhlín v konštrukcii atď.

 

 

STAVEBNÁ CHÉMIA -  Sikkaton ISOL

 

Dodávka a montáž kryštalickej izolácie :

 
- izolácia betónu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode- izolácia proti ropným produktom, chemikáliám s pH >5,0